For å ivareta smittevernhensyn, er det viktig at alle melder seg på i forkant av arrangementet.

Arrangementet er delt i to startpuljer:

Spørsmål? post@trollnatta.no